สรุปขั้นตอนการค้าแบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ขั้นตอนการค้าแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ขั้นตอนที่ 1 : การออกแบบและจัดทำเว็บไซต์
ขั้นตอนที่ 2 : การโฆษณาเผยแพร่หรือให้ข้อมูล
      
 • ลงประกาศตามกระดานข่าว
 •     
 • จัดทำป้ายโฆษณาออนไลน์
 •     
 • สร้างโฆษณาผ่านอีเมล์
 •     
 • เผยแพร่ผ่านสื่ออื่นๆ
 •     
 • ลงทะเบียนกับผู้ให้บริการค้นหาข้อมูล
ขั้นตอนที่ 3 : การทำรายการซื้อขาย
      
 • ประกอบด้วยการทำรายการสั่งซื้อหรือ order
 •     
 • บางแห่งมีระบบที่เรียกว่า รถเข็นสินค้า (shopping cart)
 •     
 • รองรับการชำระเงินหลายๆ แบบ ที่นิยมมากเช่น บัตรเครดิต
 •     
 • เพื่อให้ระบบน่าเชื่อถือ อาจต้องเข้ารหัสข้อมูลที่รับส่งด้วย
ขั้นตอนที่ 4 : การส่งมอบสินค้า
      
 • สินค้าที่จับต้องได้ (hard goods)
 •     
 • สินค้าที่จับต้องไม่ได้ (soft goods)
ขั้นตอนที่ 5 : การบริการหลังการขาย
      
 • นิยมใช้กับสินค้าที่มีขั้นตอนการใช้ที่ยุ่งยาก ซับซ้อน
 •     
 • ไม่สามารถทำความเข้าใจได้โดยทันที
 •     
 • ช่วยแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี
 •     
 • ทำได้โดยจัดตั้งเป็นศูนย์บริการลูกค้าหรือ call center
 •     
 • บริษัทอาจสร้างระบบปัญหาถามบ่อยหรือ FAQ (Frequency Ask Question)
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^