โครงการเยาวชนต้นกล้า ราชประชายะลา ต้านภัยยาเสพติด

ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ นี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จะมีการจัดกิจกรรม โครงการเยาวชนต้นกล้า ราชประชายะลา ต้านภัยยาเสพติด ขึ้น ณ ศูนย์ฝึกอาชีพพระราชทาน จังหวัดยะลา
โดยคาดว่าจะมีนักเรียนร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^