กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘

วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๘ ขึ้น โดยมีคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน ๔๑ ยะลา เข้าร่วมกิจกรรมด้งกล่าว
ในงานมีกิจกรรม การแสดงของนักเรียนในแต่ละชั้นเรียน การสอยดาวรางวัลของขวัญวันเด็ก การจัดซุ้มของฝ่ายบริหารงานทั้ง ๕ ฝ่ายของโรงเรียน การจัดแสดงของหน่วยเฉพาะกิจทหารพราน ๔๑ พร้อมทั้งการมอบของขวัญจากหน่วยงานด้วย
ในเวลาช่วงบ่าย ซึ่งเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น.  เป็นการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง อาทิเช่น การแข่งขันมวยทะเล การแข่งชูตลูกบาสเกตบอล การวิ่งกระสอบ  โดยที่การแข่งขันมวยทะเล ได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นพิเศษ
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^