การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โครงงานคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
 
โครงงานการพัฒนาเว็บไซต์ เรื่องนาฏยศัพท์ 2 นางสาวนุฮายาตี จูเยาะ | นางสาวคอรีเยาะ ซาและ 
โครงงานการพัฒนาเว็บไซต์ เรื่องดนตรีไทย ​นางสาว มารีแย แอเสาะ
โครงงานการพัฒนาเว็บไซต์ เรื่องเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางด้านดนตรีไทยและดนตรีสากล นางสาวอัสมาฮัน มะเกะ | พาดูวา มะเกะ
โครงงานการพัฒนาเว็บไซต์ เรื่องเครื่องดนตรีสากล น.ส อามาณี เมาะสะดารอ | นายอิบรอเฮม แมแลแมง
โครงงานการพัฒนาเว็บไซต์ เรื่องประเภทละครไทย นายอิสมาแอ แซมิง | นายสุไลมัง ดีแม
โครงงานการพัฒนาเว็บไซต์ เรื่องละครโขน นางสาวญานี กีไร | นาวสาวปาตีฮะห์ จือยือแร
โครงงานการพัฒนาเว็บไซต์ เรื่องนาฏยศัพท์ 1
นายอารีฟิน วาแวนิ | อาตียะห์ สะนิ | อานีซะ แป๊ะลี
โครงงานการพัฒนาเว็บไซต์ เรื่องรำวงมาตรฐาน นางสาวอาอีซะห์ สาลัง | นางสาวพาอีซะ ดาโอะ
โครงงานการพัฒนาเว็บไซต์ เรื่องวงดนตรีไทย นางสาวซูรียานี ดาโอะ | นางสาวกัสตูรีย์ หะยีมานะ
โครงงานการพัฒนาเว็บไซต์ เรื่องวงดนตรีสากล นางสาวนุรฮายาตี ดอเลาะ | นายอานูวา เสมสุข
โครงงานการพัฒนาเว็บไซต์ เรื่อง............... นางสาวม๊ดดียะห์ ดายะ | นายฮาซัน สาแม
^