ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานมองสิ่งของพระราชทาน

นายสามารถ วราดิศัย เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา วันที่่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา ได้ต้อนรับ นายสามารถ วราดิศัย ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมด้วยคณะ มาร่วมเป็นประธานมอบสิ่งของพระราชทานให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑ จังหวัดยะลา พร้อมทั้งเดินชมนิทรรศการที่ทางโรงเรียนได้จัดแสดง โดยมี คณะครูและนักเรียนแสดงผลงาน
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^